CKV Mediation & Coaching & Budgetadvies

CKV Mediation & Coaching & Budgetadvies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door CKV Coaching & Budgetadvies geleverde producten en diensten en op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en potentiële cliënten.

Uw privacy is belangrijk voor CKV Coaching & Budgetadvies. Wij hechten veel waarde aan bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en de regels die voortvloeien uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) naleven.

Contactgegevens:
CKV Mediation & Coaching & Budgetadvies
Lijndonk 4
4825 BG Breda
06-23681386
chantal@ckvmediation.nl
www.ckvmediation.nl

CKV Mediation & Coaching & Budgetadvies verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij begeleiden u op basis van een met u gesloten overeenkomst. Om taken goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden, worden persoonlijke gegevens van u verzameld en verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens welke worden verwerkt:

– Voorletters en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode + woonplaats)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankgegevens

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:
In geval van Budgetadvisering worden ook de volgende aanvullende, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt:

Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het uitvoeren van bepaalde diensten worden verwerkt.

– Burgerservicenummer (BSN)
– Bankrekeningnummer(s)
– Etnische gegevens
– Familie/ras
– Gezondheid
– Geloofsovertuiging
– Financiële gegevens (inkomsten, uitgaven, eventuele schulden)

CKV Coaching & Budgetadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Om de afgesproken dienst (Budgetadvisering) uit te kunnen voeren
– Om met u te communiceren via telefoon, WhatsApp, sms of e-mail in verband met de dienstverlening
– Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie
– Om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren voor algemene bedrijfsprocessen, zoals rapportages, audits of andere
administratieve doeleinden

Wij vragen u om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De toestemming wordt verleend door
het ondertekenen van de overeenkomst.
Waar worden de persoonsgegevens verwerkt:
Alle gegevens worden digitaal verwerkt, de digitale dossiers bevinden zich in een beveiligde omgeving. Alleen CKV Mediation & Coaching & Budgetadvies heeft toegang tot uw gegevens door middel van persoonlijke inloggegevens.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard:

CKV Coaching & Budgetadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of zolang dit wettelijk is vereist. Na onderstaande bewaartermijnen worden uw gegevens vernietigd.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Gegevens worden tot 1 jaar na beëindiging van een overeenkomst bewaard
– Onze administratie (onder andere facturen met persoonsgegevens) wordt gedurende 7 jaar na afloop van het boekjaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht

Met wie delen wij uw gegevens:

CKV Coaching & Budgetadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken:

CKV Mediation & Coaching & Budgetadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door CKV Coaching & Budgetadvies.

Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar: chantal@ckvmediation.nl

Vanaf het moment van intrekking van de toestemming, kan CKV Coaching & Budgetadvies geen diensten meer voor u verrichten
en zal het dossier onmiddellijk worden gesloten.

Algemene voorwaarden – CKV Coaching & Budgetadvies te Oosterhout – KvK 78599199 – Versie december 2020

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:

CKV Coaching & Budgetadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via: chantal@ckvmediation.nl. De website kan links naar websites van andere partijen bevatten. CKV Coaching & Budgetadvies is niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op andere websites.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen als u uw klacht liever niet bij ons indient. U kunt de klacht dan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigen privacyverklaring:

CKV Coaching & Budgetadvies kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om de verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop uw persoonlijke en financiële gegevens worden beschermd.

Alle rechten voorbehouden | CKV Mediation | Website: Oog op Marketing

Call Now Button