Chantal Kapitein

Echtscheidingsbemiddeling en Mediaton

 

Uit elkaar gaan doe je samen

Chantal Kapitein

Jullie financiën op een rij

Voordat we de bezittingen kunnen verdelen, is het essentieel om te controleren of er voorafgaand aan het huwelijk of de samenleving afspraken zijn gemaakt.

We beginnen met het bekijken van huwelijkse voorwaarden, het samenlevingscontract, schenkingsaktes en testamenten. Indien er onduidelijkheden zijn, nemen we contact op met de notaris. We zorgen ervoor dat jullie gezamenlijke bezittingen daadwerkelijk van jullie beiden zijn, zoals bij een huwelijk in gemeenschap van goederen voor 1 januari 2018 het geval is. Voor huwelijken na 1 januari 2018 geldt wettelijk een beperkte gemeenschap van goederen. We streven ernaar om alles helder te krijgen, zodat we een eerlijke verdeling kunnen realiseren.

Jullie financien op een rij

“Ik begeleid jullie bij de uitdagingen van de scheiding, bied expertise en begrip, zodat jullie duidelijke en eerlijke afspraken kunnen maken. Doel: grip krijgen op de situatie, met de juiste ondersteuning.”

Alles in balans
Bezittingen en schulden

Het is belangrijk om te kijken naar de gezamenlijke bezittingen, maar ook zeker naar schulden. Hier moeten afspraken over worden gemaakt. Ook kijken we naar:
• aandelen en obligaties
• eigen onderneming
• effecten en/of aandelen
• alimentatie
de woning(en)
• levensverzekeringen
• kapitaalverzekeringen
• risicoverzekeringen
• lijfrentepolissen
• bankrekeningen en creditcards
• onderhandse leningen en kredieten

Het pensioen

In de Wet “verevening pensioen bij scheiding”, staat dat beide partners recht hebben op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit is gebruikelijk, maar jullie kunnen ervoor kiezen om het anders te verdelen of niet te verdelen. Als er afwijkende afspraken zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, kunnen deze worden gevolgd. Indien er geen afwijkende afspraken zijn, kan het opgebouwde ouderdomspensioen in het scheidingsconvenant worden verdeeld. Dit geldt ook voor het bijzonder nabestaandenpensioen.
Als er geen andere regelingen worden getroffen, krijgt elke ex-partner de helft van het ouderdomspensioen van de ander dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het is van belang om deze zaken goed te regelen tijdens de scheiding om een eerlijke verdeling te waarborgen.

Vrijblijvend kennismaken

Kom erachter of je een klik hebt met Chantal met een vrijbijvend gesprek. Chantal komt graag bij jullie langs om de situatie in kaart te brengen. Aarzel niet en neem direct contact op.

Alle rechten voorbehouden | CKV Mediation | Website: Oog op Marketing

Call Now Button